Introduksjon

Velkommen til programmet

Drikkevannsproduksjon og -kontroll - repetisjon

Føler du at du har vedlikeholdt kompetansen som skal sikre ditt bidrag til sikker drikkevannsproduksjon på installasjonen?

I Folkehelsas veileder for drikkevann offshore, heter det:

Formålet med drikkevannsregelverket er å sikre at man alltid har tilgang til nok, godt og sikkert drikkevann. Filosofien bak regelverket er at når man velger gode vannkilder, bygger gode anlegg og har sikre rutiner for drift, kontroll og vedlikehold, får man godt drikkevann. Svikter ett av disse leddene reduseres denne tryggheten.

Kvalitetskravet i drikkevannsforskriften gjelder for all norsk drikkevannsforsyning: "Drikkevann skal være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk.".

Dette programmet hjelper deg til en systematisk gjennomgang av lærestoffet. Gjennom 9 temaoppgaver ledes du gjennom alt fagstoffet, fra mikrobiologi og vannproduksjon til forskrifter.

Under fanen "Fagstoffet" finner du informasjon om lærematerialet som følger med dette programmet.

Under fanen "Gjennomføring" finner du en beskrivelse av hvordan programmet gjennomføres.

Etter gjennomført program og bestått kunnskapstest får du en bekreftelse på at du har vedlikeholdt nødvendig kompetanse for å arbeide med drikkevannsforsyning offshore.

For å kunne delta på kurset, må du først registrere deg med navn, epost og fakturaunderlag. Du får da tilsendt en epost med passord. Du kan så logge deg inn med epost-adressen din og passordet, og du er i gang.

Forside

Prinsippskisse av en evaporator